Title: Využití neuronového modelu turbogenerátorů jaderné elektrárny temelín pro nalezení rozdílů v chování jednotlivých soustrojí
Other Titles: Neural model approach to identify anomalies in temelín nuclear power plant turbine sets
Authors: Bělohoubek, Marek
Liška, Karel
Bobčík, Marek
Kubín, Zdeněk
Polcar, Petr
Citation: Životnost komponent energetických zařízení. Sborník ze 16. konference: 19. – 21. října 2022. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 12.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/11/sbornik-srni_2021.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50667
ISBN: 978-80-261-1045-3
Keywords: neuronové modelování;umělá inteligence;jaderná Elektrárna Temelín;turbosoustrojí
Keywords in different language: neural modeling;Artificial Intelligence;Temelín nuclear power plant;turbine sets
Abstract: Příspěvek popisuje využití umělé inteligence a strojového učení pro vytvoření a trénink neuronového modelu turbosoustrojí jaderné Elektrárny Temelín na základě dostupných diagnostických dat za účelem detekce odlišností v chování turbín TG1 a TG2. Následně jsou uvedeny výsledky neuronového modelování a na nich demonstrovány možnosti využití umělé inteligence v energetických aplikacích, doporučení pro praxi a upozornění na související úskalí.
Abstract in different language: The paper describes the use of artificial intelligence and machine learning to build and train a neural model of the turbine sets of the Temelín nuclear power plant based on available diagnostic data in order to detect anomalies and differences in the behavior of TG1 and TG2 turbines. Subsequently, the results of neural modeling are presented and they demonstrate the possibilities of using artificial intelligence in power engineering applications and recommendations for practice.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Životnost komponent energetických zařízení 2021
Životnost komponent energetických zařízení 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik-srni_2021-uvodni_strany.pdfPlný text2,91 MBAdobe PDFView/Open
sbornik-srni_2021-51-56.pdfPlný text714,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50667

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.