Title: Detekce creepového poškození svarového spoje ultrazvukem
Other Titles: Detection of creep damage of welded joint using ultrasonics
Authors: Veselá, Jana
Mareš, Pavel
Špirit, Zdeněk
Citation: Životnost komponent energetických zařízení. Sborník ze 16. konference: 19. – 21. října 2022. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 101-106.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/11/sbornik-srni_2021.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50683
ISBN: 978-80-261-1045-3
Keywords: creep;detekce;svarový spoj;ultrazvuk
Keywords in different language: creep;detection;welded joint;ultrasonic
Abstract: U rozvoje creepu jako časově podmíněného děje hraje hlavní roli citlivost materiálu k po- škození vlivem teploty a namáhání. Svarové spoje i materiál potrubí parovodů, v České republice se jedná nejčastěji o ocel 15 128, jsou za provozu vystaveny creepovému poškození. Snahou provozovatelů elektráren je včas rozvoj creepového poškozování odhalit, a to dříve, než dojde k porušení materiálu. Pro detekci creepu je z oblasti nedestruktivního zkoušení vhodná technika Phased Array ultrazvukového zkoušení. Cílem je odlišit výrobní vady svarových spojů od indikací creepového poškození vzniklého za provozu zařízení. Pro detekci creepu jsou využívány vzorky odebrané přímo z provozu a v neposlední řadě také bohaté znalosti EPRI v této oblasti.
Abstract in different language: In the development of creep as a time-dependent process, the sensitivity of the material to damage due to temperature and stress plays a major role. Welded joints and the material of steam pipelines, in the Czech Republic it is most often steel 15 128, are exposed to creep damage during operation. The effort of power plant operators is to detect the development of creep in time before the material damage occurs. The Phased Array ultrasonic testing technique from the field of non-destructive testing is suitable for the detection of creep. The aim is to distinguish production defects of welded joints from indications of creep damage caused during operation of the facility. Samples taken directly from the plant and, finally, EPRI's rich knowledge in this area are used to detect creep.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Životnost komponent energetických zařízení 2021
Životnost komponent energetických zařízení 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik-srni_2021-145-150.pdfPlný text562,21 kBAdobe PDFView/Open
sbornik-srni_2021-uvodni_strany.pdfPlný text2,91 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50683

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.