Title: Výsledky řešení projektu lopatky turbín – příčiny a předcházení poruchám
Other Titles: Results of project the turbine blades – causes and prevention of faults
Authors: Mareš, Pavel
Patera, Jan
Kasl, Josef
Kůs, Pavel
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 15. konference: 29. září – 1. října 2020. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 69-74.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sbornik-srni-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50731
ISBN: 978-80-261-0959-4
Keywords: Vývoj diagnostických metod pro charakterizaci klíčových komponent energetických celků;projekt;výstupy;Lopatky turbín – příčiny a před- cházení poruchám
Keywords in different language: Development of diagnostic methods for characterization of key com- ponents of energy units;project;results;Turbine blades – causes and prevention of failures
Abstract: Tento článek se zabývá souhrnem výsledků řešených v rámci projektu národního centra pro energetiku, dílčího projektu DP6 „Vývoj diagnostických metod pro charakterizaci klíčových komponent energetických celků“, pracovního balíčku PB1.13 „Lopatky turbín – příčiny a předcházení poruchám“. Tento projekt byl rozdělen na tři oblasti: diagnostika, materiálový rozbor a výpočtové analýzy a sledování chemického režimu, jejichž hlavním cílem byl vývoj a praktické ověření metod hodnocení poškození komponent parní turbíny a optimalizace nastavení chemických režimů na klasických elektrárnách v přechodových stavech a při stabilním provozu.
Abstract in different language: This article deals with a summary of the results of the project of the National Center for Energy, sub-project DP6 “Development of diagnostic methods for characterization of key components of energy units”, work package PB1.13 “Turbine blades – causes and prevention of failures”. This project was divided into three areas: diagnostics, material analysis and computational analysis and chemical regime monitoring, the main goal of which was the development and practical verification of methods for assessing damage to steam turbine components and optimizing chemical regime settings at conventional power plants in transient states and in stable operation.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2020
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik-srni-2020-113-118.pdfPlný text703,91 kBAdobe PDFView/Open
uvodni_strany.pdfPlný text2,75 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.