Title: VaV projekty CVŘ pro oblasti nedestruktivních metod a povrchových úprav
Other Titles: R&D projects of CVŘ for surface treatments and non – destructive methods
Authors: Brom, Jaroslav
Mareš, Pavel
Veselá, Jana
Patera, Jan
Chocholoušek, Milan
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 15. konference: 29. září – 1. října 2020. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 75-80.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sbornik-srni-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50732
ISBN: 978-80-261-0959-4
Keywords: VaV projekt;Centrum výzkumu Řež;výstupy
Keywords in different language: R&D project;Research Center Řež;results
Abstract: V článku jsou uvedeny informace o výsledcích VaV projektů CVŘ řešených v rámci projektu Národní centrum pro energetiku, dílčího projektu DP6 „Vývoj diagnostických metod pro charakterizaci klíčových komponent energetických celků“, pracovního balíčku PB1.14 „Perspektivní diagnostické metody“, a dílčího projektu DP7 „Materiály a materiálové technologie pro moderní energetické aplikace“, pracovního balíčku PB1.15 „Povrchové úpravy komponent v JE a KE“. Jsou uvedeny hlavní výstupy projektů a navazující činnosti pro pokračování NCK v roce 2021.
Abstract in different language: The article presents information on R&D projects of the Research Centre Rez developed within the project of National Centre for Energy, sub-project DP6 “Development of diagnostic methods for characterization of own energy components”, working package PB1.14 “Perspec- tive diagnostic methods”, and sub-project DP7 “Materials and material technologies for modern energy applications”, work package PB1.15 “Surface treatment of components in NPP and FPP”. The main outputs of projects and follow-up activities for the continuation of the NCK in 2021 are presented.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2020
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
uvodni_strany.pdfPlný text2,75 MBAdobe PDFView/Open
sbornik-srni-2020-119-124.pdfPlný text1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50732

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.