Title: Zhodnocení provozu trigenerační jednotky
Other Titles: Evaluation of Trigeneration Unit Operation
Authors: Kučera, Oldřich
Advisor: Jindra, Petr
Referee: Erlebach, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5075
Keywords: trigenerační jednotka;princip trigenerace;absorpční čerpadlo
Keywords in different language: trigeneration unit;principle of trigeneration;absorption pump
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na celkové zhodnocení provozu trigenerační jednotky. Obsahuje vysvětlení principu trigenerace, analýzu možností nasazení trigeneračních jednotek, popis konkrétní jednotky pracující v objektu FEL Plzeň a zhodnocení provozu této jednotky z energetického hlediska.
Abstract in different language: The present thesis is focused on the overall assessment of the tri-service unit. Includes explanation of the principle of tri-generation, analysis, deployment options of trigeneration units, description of specific units working in the building of FEL,Pilsen and valorization the operation of the unit from the energetical point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-elektronicka verze.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
047520_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce224,79 kBAdobe PDFView/Open
047520_oponent.pdfPosudek oponenta práce216,95 kBAdobe PDFView/Open
047520_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce141,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.