Title: Porovnání výsledků lomové houževnatosti získaných pomocí standardních a miniaturizovaných zkušebních těles
Other Titles: Comparison of fracture toughness results obtained by using standard and sub-sized specimens
Authors: Chvostová, Eva
Džugan, Ján
Konopík, Pavel
Rund, Martin
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 15. konference: 29. září – 1. října 2020. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 161-164.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sbornik-srni-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50768
ISBN: 978-80-261-0959-4
Keywords: mechanické vlastnosti;materiál;15CH2NMFA;AISI 304;miniaturizované zkušební vzorky
Keywords in different language: mechanical properties;material;15CH2NMFA;AISI 304;miniaturized test specimens
Abstract: Hodnocení aktuálních mechanických vlastností materiálu je důležité zejména pro správný odhad zbytkové životnosti dané komponenty. V mnoha případech však standardní vzorky není možné použít kvůli požadavkům na velikost dostupného experimentálního materiálu nebo velikosti komponenty. Jednou z metod, kterou lze použít, je metoda, která se zaměřuje na použití miniaturizovaných zkušebních vzorků. V tomto článku jsou popsány a porovnány výsledky lomové houževnatosti získané pomocí standardních a miniaturizovaných zkušebních těles pro materiály 15CH2NMFA a AISI 304. Použití miniaturizovaného zkušebního vzorku přináší mnoho výhod, jako je snížení nákladů, možnost semidestruktivního odběru materiálu, úspora času.
Abstract in different language: The evaluation of the actual mechanical properties of the material is important especially for the correct estimation of the residual life of the component. In many cases, however, standard samples cannot be used due to the size requirements of the available experimental material or the size of the component. One of the methods that can be used is a method that focuses on the use of miniaturized test specimens. This paper describes and compares the fracture toughness results obtained with standard and miniaturized test specimens for 15CH2NMFA and AISI 304 materials. The use of a miniaturized test specimen brings many advantages, such as cost reduction, semi-destructive cutting off collection, time savings.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2020
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
uvodni_strany.pdfPlný text2,75 MBAdobe PDFView/Open
sbornik-srni-2020-205-208.pdfPlný text522,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.