Title: Measurement of Magnetic Azimuth by Magnetometer and Gyroscope with Implementation of Complementary Filter
Authors: Junasová, V.
Citation: Electroscope. 2022, č. 1.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/50792
ISSN: 1802-4566
Keywords: magnetický azimut;komplementární filtr;měření;přesnost
Keywords in different language: magnetic azimuth;complementary filter;measurement;accuracy
Abstract: Magnetický azimut je poměrně jednoduché změřit prostřednictvím jednoho magnetometru, avšak přesnost takového měření je omezená přesností kalibrace daného senzoru a jeho nepřesností. Na dosáhnutí přesnějších výsledků měření je možné zkombinovat hodnoty magnetického azimutu z magnetometru s měřeními jiného senzoru, a to pomocí vhodného digitálního filtru. Takovým filtrem je například komplementární filtr. Cílem tohoto článku je proto uvést způsob měření magnetického azimutu s využitím komplementárního filtru, který umožňuje zlepšit přesnost výsledného měření.
Abstract in different language: It is possible to measure magnetic azimuth relatively easily with the usage of one magnetometer. However, the precision of the measurement is limited by accuracy of calibration of the used sensor and the uncertainty of the very magnetometer. In order to achieve more precise results, the acquired data from magnetometer can be combined together with data from another sensor. For this purpose it is possible to use appropriate digital filter, e.g. complementary filter. The aim of this article is to introduce method of measuring magnetic azimuth by applying the complementary filter, which is able to improve the accuracy of measurement.
Rights: © Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2022)
Číslo 1 (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r16c1c4.pdfPlný text201,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50792

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.