Title: Přesnost měření v senzorových systémech s optovláknovými Braggovými mřížkami
Authors: Urban, F.
Helán, R.
Urban, F.
Citation: Electroscope. 2022, č. 1.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/50794
ISSN: 1802-4566
Keywords: Braggovy mřížky v optických vláknech;FBG;šum;měření;přesnost
Keywords in different language: Fiber Bragg grating;FBG;noise;measurement;accuracy
Abstract: Práce se zabývá aplikací optovláknových Braggových mřížek (FBG) v senzorice a nalyzuje faktory, které ovlivňují přesnost vyhodnocování snímaných veličin. Zaměřili jsme pozornost na spektrální měření posunu maxima reflexivity snímací mřížky, které má potenciál dosažení nejvyšších přesností měření. V práci analyzujeme skenovací způsob vyhodnocení spektra a jeho změn jako nejvhodnější metodu pro průmyslové aplikace, která poskytuje širokou volbu přijatelného kompromisu mezi rychlostí vyčítání hodnot spektrálních změn a přesností měření. Veličina, která zásadně ovlivňuje přesnost měření, je šum superponovaný v přijímači na časový signál odezvy reflexivity měřící mřížky ozařované periodicky přelaďovaným úzkopásmovým optickým zdrojem. Práce analyzuje vliv tohoto šumu na měření a zkoumá parametry skenovacího optického zdroje a vlastnosti měřící mřížky z pohledu dosažitelné přesnosti měření. Pro hodnocení vhodnosti mřížky a parametrů skenování k přesnému měření zavádíme parametr šumová šířka spektra mřížky a šumová šířka skenování spektra mřížky. V práci sou naznačeny souvislosti technologických kroků výrobního procesu mřížky s odrazivostí mřížky kritickou pro minimalizaci měřících chyb. Význam šířky spektra měřící mřížky na přesnost měření vedl ke zkoumání možností apodizace mřížek, tedy vytváření mřížkových struktur s podélně proměnným profilem amplitudy změn indexu lomu.. Analýza apodizačních profilů a technické možnosti přípravy mřížek s apodizací nás přivedly k řešení čistě apodizovaných mřížkových struktur, které je realizovatelné technikou vícenásobné příčné expozice vlákna interferenčním polem fázové mřížky ozářené výkonným UV laserem. Je představen design mřížky s potenciálem významnéhu zvýšení přesnosti detekce posunu spektra.
Rights: © Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2022)
Číslo 1 (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r16c1c6.pdfPlný text644,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50794

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.