Title: VaV projekty CVŘ pro oblasti nedestruktivních metod a povrchových úprav
Other Titles: R&D projects for non-destructive methods and surface treatment
Authors: Brom, Jaroslav
Mareš, Pavel
Veselá, Jana
Patera, Jan
Mohyla, Roman
Chocholoušek, Michal
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník ze 14. konference: 24.– 26. září 2019. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 51-56.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sbornik2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50873
ISBN: 978-80-261-0885-6
Keywords: VaV projekty;DP6;DP7;Vývoj diagnostických metod pro charakterizaci klíčových komponent energetických celků;Materiály a materiálové technologie pro moderní energetické aplikace
Keywords in different language: R&D projects;DP6;DP7;Development of diagnostic methods for characterization of own energy components;Materials and material technologies for modern energy applications
Abstract: V článku jsou uvedeny informace o VaV projektech CVŘ řešených v rámci projektu národního centra pro energetiku, dílčího projektu DP6 „Vývoj diagnostických metod pro charakterizaci klíčových komponent energetických celků“, pracovního balíčku PB1.14 “Perspektivní diagnostické metody“, a dílčího projektu DP7 „Materiály a materiálové technologie pro moderní energetické aplikace“, pracovního balíčku PB1.15 „Povrchové úpravy komponent v JE a KE“. Jsou uvedeny popisy projektů, výstupy projektů a stávající stav.
Abstract in different language: The article presents information on R&D projects of the Research Centre Rez developed within the project of National Centre for Enegy, sub-project DP6 “Development of diagnostic methods for characterization of own energy components”, working package PB1.14 “Perspective diagnostic methods”, and sub-project DP7 “Materials and material technologies for modern energy applications”, work package PB1.15“ Surface treatment of components in NPP and FPP”. Project descriptions, project outputs and current status are presented.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2019
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik2019-101-106.pdfPlný text521,95 kBAdobe PDFView/Open
sbornik2019uvod_tiraz.pdfPlný text3,69 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.