Title: Problematika měření tečení parovodů
Other Titles: Creep measurement of steam piping
Authors: Patera, Jan
Zahrádka, Pavel
Matějíček, Jan
Mareš, Pavel
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník ze 14. konference: 24.– 26. září 2019. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 165-170.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sbornik2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50902
ISBN: 978-80-261-0885-6
Keywords: parovod;3D skenování;fotogrammetrie;deformace povrchu
Keywords in different language: steam piping;3D scanning;photogrammetry;surface deformations
Abstract: Vysokotlaké parovody za provozu podléhají degradaci vlivem tečení. Jedná se o trvalou deformaci způsobenou dlouhodobým zatěžováním vysokou teplotou a tlakem, která se v čase zvětšuje až do následného vzniku trhliny a havárie. Za účelem zlepšení současné metodiky pro kontrolu vytipovaných namáhaných úseků vysokotlakých parovodů byly testovány pokročilé měřicí metody – 3D skenování a fotogrammetrie. Hlavními cíli je přechod z lokálního hodnocení tečení na plošné, stanovení velikosti deformace v po sobě jdoucích časových intervalech a identifikace lokálních deformací povrchu.
Abstract in different language: High-pressure steam pipelines are subject to creep degradation during operation. It is a permanent deformation caused by long-term load of high temperature and pressure, which increases in time until a subsequent crack and accident occurs. In order to improve the current methodology for the control of selected stressed sections of high-pressure steam pipelines, advanced measuring methods – 3D scanning and photogrammetry – were tested. The main objectives are transition from local evaluation to surface evaluation, determination of deformation in successive time intervals and identification of local surface deformations.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2019
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik2019uvod_tiraz.pdfPlný text3,69 MBAdobe PDFView/Open
sbornik2019-215-220.pdfPlný text661,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50902

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.