Title: Odvrtaný vzorek z kritické části tlakového systému kotle a jeho informační potenciál
Other Titles: The information potential of drilled out sample from critical area of high pressure boiler part
Authors: Horváth, Ladislav
Horváth, Jakub
Konopík, Pavel
Chvostová, Eva
Rund, Martin
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník ze 14. konference: 24.– 26. září 2019. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 185-190.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sbornik2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50906
ISBN: 978-80-261-0885-6
Keywords: tlakový systém kotle;mikrovzorky;materiál;test;vývrt
Keywords in different language: high pressure boiler part;micro-samples;material;test;drilling
Abstract: Rozvoj metodik získávání materiálových hodnot pomocí mikrovzorků umožňuje komplexní posouzení kritického místa tlakového systému kotle ze vzorku materiálu, získaného vývrtem. Příspěvek popisuje způsob provedeného odběru, získaný vzorek obsahující svarový spoj dvou ocelí a rozsah zkoušek, který vzorek této velikosti umožňuje.
Abstract in different language: The development of methodologies for obtaining material values by means of microsamples enables a comprehensive assessment of the critical area of the boiler pressure system from a sample of material obtained by drilling. The paper describes a method of taking a sample, a sample containing a welded joint of two steels and a range of tests that allows a sample of this size.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2019
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik2019uvod_tiraz.pdfPlný text3,69 MBAdobe PDFView/Open
sbornik2019-235-240.pdfPlný text609,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.