Title: VaV projekt: turbíny – vývoj metodiky kontroly lopatek s využitím informací z EPRI, etapa M1 A M2
Other Titles: R&D project: turbines – development of blade control methodology using EPRI information, M1 and M2 stages
Authors: Habrcetl, Vlastimil
Mareš, Pavel
Zahrádka, Pavel
Patera, Jan
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 13. konference 16. – 18. říjen 2018. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 129-132.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sbornik-srni2018.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50994
ISBN: 978-80-261-0794-1
Keywords: turbína;korozní důlky;3D skenování
Keywords in different language: turbine;corrosion pits;3D scanning
Abstract: Tento příspěvek se zabývá dvěma etapami projektu VaV: Turbíny – vývoj metodiky kontroly lopatek s využitím informací z EPRI. Cílem první etapy bylo nalezení vhodné metody pro detekci a určování rozměrů korozních důlků, které se na lopatkách parních turbín mohou vyskytovat. Tyto metody byly testovány v provozu a jejich srovnáním byl vybrán nejvhodnější přístup. Naměřená data byla následně používána jako vstup pro hodnocení kritičnosti důlků podle výpočetního modelu. Další etapa se zabývala testováním metod nedestruktivního zkoušení za účelem detekce a určení rozměrů trhlin, které mohou vzniknout z korozních důlků. Testování proběhlo jak na vzorcích lopatek s uměle vyrobenými vadami, tak i na lopatkách v provozu.
Abstract in different language: This paper deals with two stages of the R&D project: Turbines – development of blade control methodology using EPRI information. The aim of the first stage was to find a suitable method for detecting and determining the dimensions of the corrosion pits that may be present on the steam turbine blades. These methods were tested in service, compared and the most appropriate approach was chosen. The measured data was subsequently used as an input to evaluate the criticality of the pits according to the computational model. The next step was to test non-destructive testing methods for the purpose of detecting and determining crack dimensions that can initiate from corrosion pits. Testing was carried out both on blade samples with artificially produced defects and on blades in operation.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2018
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik-srni2018_uvod_tiraz.pdfPlný text4,44 MBAdobe PDFView/Open
sbornik-srni2018-177-180.pdfPlný text408,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.