Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDvořák, Tomáš
dc.date.accessioned2023-01-23T11:00:17Z-
dc.date.available2023-01-23T11:00:17Z-
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationDVOŘÁK, T. Některé otázky právní úpravy společných částí nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví podle občanského zákoníku v České republice. Právny obzor, 2022, roč. 105, č. 5, s. 420-436. ISSN: 0032-6984cs
dc.identifier.issn0032-6984
dc.identifier.uri2-s2.0-85140892078
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/51025
dc.description.abstractTento článek se zabývá některými otázkami právní úpravy společných částí dělené nemovitosti. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti této materie se pozornost soustřeďuje toliko na některé otázky jejich úpravy, a to konkrétně na pojem společných částí, spoluvlastnictví společných částí, vymezení jednotlivých společných částí (včetně rozdělení na obligatorní a fakultativní společné části) a na právo společného a výlučného užívání některých společných částí.cs
dc.format17 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherInstitute of State and Law of the Slovak Academy of Sciencesen
dc.relation.ispartofseriesPrávny obzorsk
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Institute of State and Law of the Slovak Academy of Sciencesen
dc.subjectspolečné částics
dc.subjectspoluvlastnictví společných částícs
dc.subjectvymezení jednotlivých společných částícs
dc.subjectprávo společného a výlučného užívání některých společných částícs
dc.titleNěkteré otázky právní úpravy společných částí nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví podle občanského zákoníku v České republicecs
dc.title.alternativeSome issues of legal regulation of common parts of real estate in housing co-ownership according to the Civil Code in the Czech Republicen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis article deals with some issues of legal regulation of common parts of divided real estate. Due to the extensiveness and complexity of this matter, attention is focused only on some issues of their regulation, namely on the concept of common parts, co-ownership of common parts, the definition of individual common parts (including the division into mandatory and optional common parts) and the right of joint and exclusive use some common parts.en
dc.subject.translatedcommon partsen
dc.subject.translatedco-ownership of common partsen
dc.subject.translatedthe definition of individual common partsen
dc.subject.translatedright of joint and exclusive use some common partsen
dc.identifier.doi10.31577/pravnyobzor.2022.5.04
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43937103
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD