Title: Prvorepubliková péče o děti s tělesným postižením
Other Titles: Care for children with physical disabilities in the First Czechoslovak Republic
Authors: Tóthová, Valérie
Tóth, Andrej
Novotný, Lukáš
Červený, Martin
Hellerová, Věra
Kratochvílová, Inka
Hladík, Jan
Citation: TÓTHOVÁ, V. TÓTH, A. NOVOTNÝ, L. ČERVENÝ, M. HELLEROVÁ, V. KRATOCHVÍLOVÁ, I. HLADÍK, J. Prvorepubliková péče o děti s tělesným postižením. Pediatrie pro praxi, 2022, roč. 23, č. 2, s. 148-150. ISSN: 1213-0494
Issue Date: 2022
Publisher: SOLEN
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85129927019
http://hdl.handle.net/11025/51048
ISSN: 1213-0494
Keywords: tělesně postižené děti;ústavy pro zmrzačelé;spolky;léčebná péče;výchova a vzdělávání
Keywords in different language: physically disabled children;institutions for the disabled;associations;medical care;upbringing and education
Abstract: Zdravotně sociální péče o tělesně postižené děti a mládež v době vzniku první Československé republiky (1918) byla na samém počátku svého rozvoje. Této oblasti péče byla v Rakousko-Uhersku věnována pozornost pouze okrajově. Cílem příspěvku je seznámit čtenáře se začátkem vývoje poskytování péče a zajištění vzdělávání tělesně postiženým dětem a mládeži v nové republice, která tehdy ještě zdaleka nepatřila k samozřejmým záležitostem tehdejší zdravotní péče. K naplnění cíle byla použita historická analýza převážně dobových sekundárních a primárních zdrojů k dané problematice.
Abstract in different language: At the establishment of the First Czechoslovak Republic (1918–1938), the fields of health care, social care, and education for physically disabled children were in their infancy. These fields had received only marginal attention in the previous Austria-Hungary. This paper aims to acquaint the reader with the development of health and social care and the provision of education to physically disabled children during the First Czechoslovak Republic, which, at that time, was far from routine. The health and social care of disabled children, as well as their education, during the First Czechoslovak Republic, were analyzed using primary and secondary historical sources.
Rights: Plný text není přístupný.
© SOLEN
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pediatrie_pro_praxi_Postizene_deti_GACR.pdf129,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD