Title: K problematice povinného očkování v první Československé republice
Other Titles: On the issue of compulsory vaccination in the First Czechoslovak Republic
Authors: Novotný, Lukáš
Tóth, Andrej
Tóthová, Valérie
Červený, Martin
Citation: NOVOTNÝ, L. TÓTH, A. TÓTHOVÁ, V. ČERVENÝ, M. K problematice povinného očkování v první Československé republice. Praktický lékař, 2022, roč. 102, č. 4, s. 213-219. ISSN: 0032-6739
Issue Date: 2022
Publisher: Czech Medical Association J.E. Purkyne
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85144676086
http://hdl.handle.net/11025/51049
ISSN: 0032-6739
Keywords: očkování;první Československá republika;infekční nemoci;zdravotní stav obyvatel
Keywords in different language: vaccination;First Czechoslovak Republic;infectious diseases;public health
Abstract: Povinné očkování vyvolává rozdílné reakce nejen dnes, ale kontroverze vzbuzovalo i během existence první Československé republiky (1918–1938), a to jak po stránce organizační, tak po stránce jeho přijímaní nebo naopak odmítání. První zásadní zákon byl přijat již v červenci 1919 (povinné očkování proti neštovicím) a stejně jako dnes se i tehdy proti němu zvedla vlna odporu. Cílem článku je na základě analýzy nevydaných archivních pramenů a sekundární odborné literatury nastínit typy očkování, přiblížit problematiku povinného očkování v první Československé republice (ČSR), jeho zákonného rámce a charakteru státní vakcinační politiky.
Abstract in different language: Compulsory vaccination provokes different reactions not only today, but also during the existence of the First Czechoslovak Re-public (1918–1938), both in terms of organisation and acceptance or rejection. The first major law was adopted as early as July 1919 (compulsory smallpox vaccination), and, as today, a wave of opposition to it arose. The aim of this article is to outline the types of vaccination, to present the issue of compulsory vaccination in the First Czechoslovak Republic (ČSR), its legal framework and the nature of the state vaccination policy, based on the analysis of unpublished archival sources and secondary literature.
Rights: Plný text není přístupný.
© Czech Medical Association J.E. Purkyne
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Povinne_ockovani_Prakticky_lekar_GACR.pdf923,84 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD