Title: Budou talentovaní češtináři handicapováni?
Other Titles: Talented Students of Czech Are to be Handicapped?
Authors: Čechová, Marie
Citation: ČECHOVÁ, M. Budou talentovaní češtináři handicapováni?. Český jazyk a literatura, 2022, roč. 73, č. 1, s. 6-9. ISSN: 0009-0786
Issue Date: 2022
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51203
ISSN: 0009-0786
Keywords: Olympiáda v českém jazyce;finále;talentovaní;handicapování
Keywords in different language: Czech Language Olympics;final;testing
Abstract: Olympiáda v českém jazyce začala v roce 1972 a od té doby se ohlížíme za její historií až do současnosti. Sledujeme neustálý pokles kvality péče o nadané studenty češtiny. Pokles se týká náplně olympiády v českém jazyce a je výrazný hlavně v posledních letech: finále je kratší, aktivity spojené s finále jsou omezené a celá olympiáda je finančně nedostatečná. Národní pedagogický ústav ve spolupráci s ministerstvem školství se navíc olympiády již neúčastní. Odborná kvalita a vlastně ani žádná jiná kvalita olympiády tedy není zaručena. Organizaci zajišťují různé instituce včetně středních škol. Ptáme se tedy, zda mají být talentovaní studenti – budoucnost národa – znevýhodněni současným stavem olympiády?
Abstract in different language: The Czech Language Olympics started in 1972 and we look back at its history since then to the present days. We track continuous decline in the quality of the care of the talented students of Czech. The decline concerns the contents of the Czech Language Olympics and it is significant mainly in the last few years: the final is shorter, activities associated with the final are limited and the whole olympics have insufficient funding. On top of that, the National Pedagogical Institute in cooperation with the Ministry of Education no longer participate on the olympics. Therefore the expert quality and in fact any other quality of the olympics are not granted. Organisation is taken up by various institutions including secondary schools. Thus we ask whether talented students - the future of the nation - are to be hancidapped by the present state of the olympics?
Rights: Plný text není přístupný.
© Fraus
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
CCF_000207.pdf2,73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD