Title: Olbrachtův psychologický román v literární výchově
Other Titles: Olbracht's psychological novel in secondary-school literary education
Authors: Pánková, Vladimíra
Citation: PÁNKOVÁ, V. Olbrachtův psychologický román v literární výchově. Český jazyk a literatura, 2022, roč. 73, č. 2, s. 75-82. ISSN: 0009-0786
Issue Date: 2022
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51204
ISSN: 0009-0786
Keywords: Ivan Olbracht;psychologický román;učebnice literatury pro střední školy;učivo o psychologickém románu;odborná interpretace;didaktická interpretace
Keywords in different language: Ivan Olbracht;psychological novel;literature textbooks for secondary schools;psychological novel curriculum;scientific interpretation;didactic interpretation.
Abstract: Tato studie se zabývá didaktizací Olbrachtova psychologického románu v učebnicích literatury pro 3. ročník středních škol. Studie dále předkládá odbornou i didaktickou interpretaci autorova románového debutu Žalář nejtemnější, k danému románu promýšlí žánrově pojaté učivo a navrhuje jeho tvořivé naplnění.
Abstract in different language: This study deals with the didactization of Olbracht's psychological novel in literature textbooks for the 3rd year of secondary schools. The study also presents a scientific and didactic interpretation of the author's debut novel Žalář nejtemnější. It thinks about the genre-based curriculum for the given novel and suggests its creative fulfillment.
Rights: Plný text není přístupný.
© Fraus
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pánková.pdf387,15 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD