Title: Josef Beran a Josef Hlouch – dvě vůdčí osobnosti západočeského katolicismu a jejich společné věznění
Authors: Khás, Petr
Citation: Bohemiae occidentalis historica: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. 2021, roč. 7, č. 2, s. 82-109.
Issue Date: 2021
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://old.fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/khi/Dokumenty/BOH/BOH_2_2021.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51417
ISSN: 2336-7547
Keywords: Josef Beran;Josef Hlouch;katolický kostel;političtí vězni;Československo;Římskokatolická diecéze České Budějovice;církevní dějiny
Keywords in different language: Josef Beran;Josef Hlouch;catholic church;political prisoners;Czechoslovakia;Roman catholic diocese of České Budějovice;church history
Abstract in different language: This paper focuses on two leading figures of West Bohemian Catholicism – Bishop Josef Hlouch and Archbishop Josef Beran. The main part of the text is focused on their joint internment in the years 1952–1963 in the secret government buildings of Růžodol, Myštěves and Paběnice
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Číslo 2 (2021)
Číslo 2 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BOH_2_2021-82-109.pdfPlný text712,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51417

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.