Title: High-temperature tribological protection of laser cladding materials for power generation components
Other Titles: Vysokoteplotní tribologická ochrana laserově navařovaných materiálů pro komponenty energetických zařízení
Authors: Čejková, Petra
Kříž, Antonín
Brom, Karel
Steidl, Petr
Citation: ČEJKOVÁ, P. KŘÍŽ, A. BROM, K. STEIDL, P. High-temperature tribological protection of laser cladding materials for power generation components. In Conference Proceedings - METAL 2020 - 29th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, 2020. s. 735-742. ISBN: 978-80-87294-97-0 , ISSN: 2694-9296
Issue Date: 2020
Publisher: Tanger
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85096753718
http://hdl.handle.net/11025/51439
ISBN: 978-80-87294-97-0
ISSN: 2694-9296
Keywords: Stelit;kobalto-chromové vrstvy;laserové navařování;opotřebení
Keywords in different language: Stellite;cobalt-chromium coatings;laser cladding;wear
Abstract: Článek je zaměřen na analýzu a porovnání vlastností laserových návarů typu „Stellit 6“ a „Stellit 21“ na základní materiál 1.4923 + QT používaný pro komponenty energetických zařízení. V toto článku je řešeno porovnání vlastností návarů navařených na hřídel o průměru 63 mm navařených bez předehřevu i s předehřevem dvěma odlišnými šířkami návarových housenek, které jsou navařeny laserovou svařovací hlavou s šířkou návarové housenky 1 mm a 3 mm. Dále je zde vyhodnoceno pomocí EDX analýzy chemické promíšení návarových housenek se základním materiálem. V článku je popsáno podrobně metalografické zhodnocení návarů vrstev a zhodnocení tepelně ovlivněné oblasti v závislosti na změně tvrdosti včetně tribologická analýzy navařené vrstvy za provozních podmínek 550 °C.
Abstract in different language: The paper examines and compares the properties of laser clad deposits of Stellite 6 and Stellite 21 on 1.4923 + QT base material which is often used for power generation components. Cladding was performed using two different bead widths on a 63 mm diameter shaft with and without pre-heating. The widths of the beads deposited by a laser welding head were 1 millimetre and 3 millimetres. Using EDX, chemical dilution between the clad beads and the base material was examined. The paper gives a detailed description of metallographic observation of the claddings and the heat-affected zone and correlates the findings with hardness values. It also presents results of wear analysis conducted at simulated service conditions at 550°C.
Rights: © Tanger
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Čejková_METAL2020.pdf806,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD