Title: Nebyla šťastná, nebo byla nešťastná?
Other Titles: Wouldn't she be happy, or wouldn't she be unhappy?
Authors: Hrdlička, Milan
Citation: HRDLIČKA, M. Nebyla šťastná, nebo byla nešťastná?. Bohemistyka, 2022, roč. 22, č. 3, s. 486-487. ISSN: 1642-9893
Issue Date: 2022
Publisher: Polska Akademia Nauk
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85146458172
http://hdl.handle.net/11025/51524
ISSN: 1642-9893
Keywords: zápor;dvojitý zápor;význam;slovní druhy;vlastní jméno
Keywords in different language: negation;double negation;meaning;parts of speech, proprename
Abstract: Článek pojednává o různých druzích záporu v současné češtině. Mluvčí má k dispozici různé možnosti, pomocí kterých je možné vyjadřovat významové nuance. Pokročilejší zahraniční bohemista by si měl osvojit, která varianta v určité komunikační situaci převažuje a jaký je její komunikační účinek.
Abstract in different language: The article addresses various types of negatives in contemporary Czech. Speakers have many options to express semantic nuances. Advanced foreign students of Czech shall learn which variant prevails in different communication situations and what is its communication effect.
Rights: © Polska Akademia Nauk
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
nebyla-stastna-nebo-byla-nestastna.pdf292,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD