Title: Pojem uprchlík v mezinárodním a československém právu 1918 - 1939
Other Titles: The term of a refugee in international and Czechoslovak law 1918 - 1939
Authors: Hablovič, Jakub
Citation: HABLOVIČ, J. Pojem uprchlík v mezinárodním a československém právu 1918 - 1939. Forum Iuris Europaeum, 2022, roč. 10, č. 1-2, s. 31-41. ISSN: 2644-4364
Issue Date: 2022
Publisher: Právnická fakulta TU v Trnavě
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51586
ISSN: 2644-4364
Keywords: právo;právní dějiny;mezinárodní právo;uprchlík;uprchlictví;cizinec;Československo
Keywords in different language: law;legal history;international law;refugee;stranger;Czechoslovakia
Abstract: Politické události v letech 1918 až 1939 vyvolaly v Evropě několik uprchlických vln, na které muselo mezinárodní i československé právo reagovat. Hlavním cílem tohoto článku je analyzovat definici pojmu uprchlík v mezinárodním právu relevantní pro situaci v Československu a v československém právním řádu.
Abstract in different language: Political events between 1918 and 1939 provoked several waves of refugees in Europe, to which both international and Czechoslovak law had to respond. The main goal of this article is to analyze the definition of the term refugee in international law relevant to the situation in Czechoslovakia and in the Czechoslovak legal system.
Rights: Plný text není přístupný.
© Právnická fakulta TU v Trnavě
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hablovič-Pojem uprchlík-FIE1-2-2022_I-3.pdf222,31 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51586

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD