Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTihelková, Alice
dc.date.accessioned2023-02-27T11:00:25Z-
dc.date.available2023-02-27T11:00:25Z-
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationTIHELKOVÁ, A. An Heir to Disraeli or Cameron? A Critical Look at Boris Johnson´s Rhetoric of One Nation Conservatism. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, 2022, roč. 9, č. 1-2, s. 140-149. ISSN: 2336-3347cs
dc.identifier.issn2336-3347
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/51622
dc.description.abstractTéměř tři desetiletí se britští konzervativci snažili zbavit image strany, která rozděluje společnost a která vznikla jako dědictví thatcherismu. Když se v roce 2019 stal Boris Johnson předsedou strany, nabídl jinou vizi: konzervatismus jednoho národa, paternalistickou a inkluzivní formu konzervatismu, která se těšila značné popularitě ve 30. letech 20. století a v poválečné éře. Článek předkládá analýzu Johnsonovy rétoriky na pozadí historických a politických událostí a porovnává jeho sliby s jeho skutečným působením v čele konzervativní vlády s cílem určit, zda lze jeho tvrzení o konzervatismu jednoho národa považovat za autentické. Dochází k závěru, že zatímco některá dočasná opatření přijatá jeho kabinetem odpovídají tradici konzervatismu jednoho národa, jiná, dlouhodobější, jsou s ní v silném rozporu. Spíše než s Disraelim, Baldwinem či Macmillanem lze najít paralely s Davidem Cameronem, jehož počáteční přijetí sociálně smířlivého konzervatismu se brzy změnilo v politiku neoliberalismu a škrtů.cs
dc.format10 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherUniversity of Hradec Královéen
dc.relation.ispartofseriesHradec Králové Journal of Anglophone Studiesen
dc.rights© University of Hradec Královéen
dc.subjectBoris Johnsoncs
dc.subjectDavid Cameroncs
dc.subjectBenjamin Disraelics
dc.subjectKonzervativní stranacs
dc.subjectBrexitcs
dc.subjectkonzervatismus jednoho národacs
dc.titleAn Heir to Disraeli or Cameron? A Critical Look at Boris Johnson´s Rhetoric of One Nation Conservatismen
dc.title.alternativeDisrealiho či Cameronův dědic? Kritický pohled na rétoriku konzervatismu jednoho národa Borise Johnsonacs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedFor almost three decades, Britainʼs Conservatives struggled to shed the image of a socially divisive party, spawned by the legacy of Thatcherism. When Boris Johnson became the Partyʼs leader in 2019, he offered a different vision: that of One Nation Conservatism, a paternalistic and inclusive form of Conservatism that had enjoyed considerable popularity in the 1930s and the post-war era. The article presents an analysis Johnsonʼs One Nation rhetoric against the historical and political background and contrasts his pledges with his actual performance as leader of a Conservative government to determine whether his claims to One Nation Conservatism can be considered genuine. It concludes that while some temporary measures adopted by his Cabinet conform to the One Nation tradition, others, more long-term ones, strongly contradict it. Rather than with Disraeli, Baldwin, or Macmillan, parallels can be found with David Cameron, whose initial embrace of compassionate Conservatism soon turned into politics of neoliberalism and austerity.en
dc.subject.translatedBoris Johnsonen
dc.subject.translatedDavid Cameronen
dc.subject.translatedBenjamin Disraelien
dc.subject.translatedConservative Partyen
dc.subject.translatedBrexiten
dc.subject.translatedOne Nation Conservatismen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43938786
Appears in Collections:Články / Articles (KAJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
HKJAS 22.pdf9,2 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51622

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD