Title: Právo na sebeurčení pro Němce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Propagační brožury českých a moravských Němců jako prostředek politického boje
Other Titles: „The right to self-determination for Germans in Bohemia, Moravia and Silesia“. Promotional brochures of Czech and Moravian Germans as a means of political struggle
Authors: Novotný, Lukáš
Citation: NOVOTNÝ, L. Právo na sebeurčení pro Němce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Propagační brožury českých a moravských Němců jako prostředek politického boje. Paginae Historiae, 2022, roč. 30, č. 1, s. 397-405. ISSN: 1211-9768
Issue Date: 2022
Publisher: Národní archiv
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51715
ISSN: 1211-9768
Keywords: sebeurčení;Němci v Čechách;Němci na Moravě;propagační brožury;rok 1918
Keywords in different language: self-determination;Germans in Bohemia;Germans in Moravia;promotional brochures;1918
Abstract: Studie vychází z publikovaných pramenů a jejím cílem je analýza proparačních brožur z provenience českých, moravských a slezských Němců. Dalším cílem je ukázat brožury jako jeden z prostředků boje za národní sebeurčení v přelomovém období po skončení války.
Abstract in different language: The study is based on published sources and its aim is an analysis of the propa-gational brochures from the provenance of Czech, Moravian, and Silesian Germans. Another aim is to show the brochures as one of the means of fighting for national self-determination in the turning point after the end of the war.
Rights: Plný text není přístupný.
© Národní archiv
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Právo na sebeurčení.pdf1,86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD