Title: Studium práv a profesní uplatnění žen ve vybraných státech Evropy a USA od konce 19. století do 30. let 20. století
Other Titles: The Law Studies and Women’s Career in Selected European Countries and the USA from the Late 19th Century to the 1930s
Authors: Valentová, Vendulka
Citation: VALENTOVÁ, V. Studium práv a profesní uplatnění žen ve vybraných státech Evropy a USA od konce 19. století do 30. let 20. století. Právněhistorické studie, 2022, roč. 52, č. 3, s. 71-84. ISSN: 0079-4929
Issue Date: 2022
Publisher: Karolinum
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85149260888
http://hdl.handle.net/11025/51889
ISSN: 0079-4929
Keywords: právo;právní dějiny;ženy;studium práv;Evropa;Spojené státy americké;advokacie
Keywords in different language: law;history of law;women;law studies;Europe;United States of America;advocacy
Abstract: Řádné studium práva na vysokých školách povolováno ženám v jednotlivých státech zpravidla od konce 19. století. Prvním státem, který povolil ženám studium na univerzitní úrovni byly Spojené státy americké. V Evropě bylo ženám umožněno vysokoškolské právnické studium a následující praxe oproti USA později, nicméně stejně úspěšně. Ženy studovaly právnické fakulty a vykonávaly tomu i odpovídající praxi, a to zejména praxi advokátní.
Abstract in different language: Women have generally been permitted to study law properly at university since the late 19th century. The first country to allow women to study at university level was the United States of America. In Europe, it has been possible for women to study law at the universities and practise it, particularly as attorneys-at-law, later than in the USA, but with equal success.
Rights: © Karolinum
Appears in Collections:Články / Articles (KPD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
PHS_52_3_Valentová.pdf270,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51889

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD