Title: Zrušení obchodní společnosti soudem a následná likvidace obchodní společnosti
Other Titles: Dissolution of a company by court order and subsequent liquidation of the company
Authors: Materna, Leoš
Advisor: Outlá Anna, JUDr.
Referee: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52222
Keywords: likvidace;likvidátor;zrušení obchodní společnosti;právnická osoba
Keywords in different language: liquidation of a company;liquidator;dissolution of a company;legal entity
Abstract: Tato diplomová práce popisuje proces zrušení obchodní společnosti soudem a následnou likvidaci. Je zaměřena na likvidaci společností. Cílem bylo popsat postup likvidace společnosti a upozornit na možné problémy. V další části diplomové práce popisuji činnosti likvidátora v obchodní společnosti. Záměrem této diplomové práce je přispět k porozumění dané problematiky.
Abstract in different language: This thesis describes the process of liquidation of a company by a court and subsequent liquidation. The thesis is targeted on a companies liquidation. The aim of this thesis is to describe the liquidation procedure and to point out the potential problems that could occur during liquidation. In the next part of the thesis contains activities of liquidator in the company. Focus of the thesis is to understand these problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.Materna leos.pdfPlný text práce755,78 kBAdobe PDFView/Open
Materna-2.pdfPosudek oponenta práce398,55 kBAdobe PDFView/Open
Materna-1.pdfPosudek vedoucího práce192,09 kBAdobe PDFView/Open
Materna Leos.pdfPrůběh obhajoby práce274,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52222

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.