Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBurešová Kateřina, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorČermák, Jan
dc.contributor.refereeDvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2023-5-26
dc.date.accessioned2023-06-09T11:31:21Z-
dc.date.available2022-2-1
dc.date.available2023-06-09T11:31:21Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-3-30
dc.identifier92239
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/52225-
dc.description.abstractAutor v této diplomové práci pojednává o neaktivních obchodních korporacích a o možnostech jejich sankcionování v českém právním řádu. V úvodních kapitolách je obsažena obecná definice obchodních korporací a následně podrobněji rozebrány jednotlivé právní formy obchodních korporací. Dále je zaměřena na druhy sankcí, které je možné uložit neaktivním obchodním korporacím, přičemž je věnována pozornost právní úpravě této problematiky před a po novele zákona o obchodních korporacích z roku 2021. Závěr práce je zaměřen na německou právní úpravu neaktivních obchodních korporací a její následné komparaci s českou právní úpravou.cs
dc.format59 s. (104 967 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectneaktivní obchodní korporace sbírka listin zakládací povinnost zrušení obchodní korporace likvidace sankce peněžitá pokutacs
dc.titleNeaktivní obchodní korporacecs
dc.title.alternativeInactive Business Corporationsen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedIn this diploma thesis, the author discusses inactive business corporations and the possibilities of sanctioning them in the Czech legislation. The introductory chapters contain a general definition of business corporations and then discuss in more detail the various legal forms of business corporations. He also discusses the types of sanctions that can be imposed on inactive business corporations, paying attention to the legal regulation of this issue before and after the amendment to the Business Corporations Act of 2021. In the conclusion of the diploma thesis, attention is paid to the German legislation of inactive business corporations and its subsequent comparison with the Czech legislation.en
dc.subject.translatedinactive business corporations collection of deeds filing obligation dissolution of a business corporation liquidation sanctions financial penaltyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Jan_Cermak.pdfPlný text práce495,61 kBAdobe PDFView/Open
Cermak-2.pdfPosudek oponenta práce395,01 kBAdobe PDFView/Open
Cermak-1.pdfPosudek vedoucího práce425,98 kBAdobe PDFView/Open
Cermak Jan.pdfPrůběh obhajoby práce231,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.