Title: Bytové družstvo
Other Titles: Housing cooperative
Authors: Školník, Jiří
Advisor: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Holejšovský Josef, JUDr. PhD.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52236
Keywords: bytové družstvo;družstvo;družstevní byt;zákon o obchodních korporacích;družstevní podíl;člen bytového družstva;orgány družstva;přeměna
Keywords in different language: housing cooperative;cooperative;cooperative apartment;business corporations act;cooperative member share;member of a housing cooperative;cooperative bodies;transformation
Abstract: Tato diplomová práce je primárně zaměřena na problematiku bytových družstev v České republice. Její první část stručně pojednává o historii bytových družstev na českém území, a to za použití celé řady tehdejších zákonů. Následně je naprostá většina obsahu věnována aktuálně účinné právní úpravě bytových družstev, kterou nalezneme především v zákoně o obchodních korporacích. Závěrem je shrnuta komparace bytového družstevnictví v tuzemsku a ve vybraných státech.
Abstract in different language: This diploma thesis is primarily focused on the topic of housing cooperatives in the Czech Republic. Its first part briefly discusses the history of housing cooperatives in the Czech territory, by using a number of laws at that time. Subsequently, the vast majority of the content is devoted to the currently effective legal regulation of housing cooperatives, which can be found primarily in the Business Corporations Act. In closing part is summarized a comparison of housing cooperatives in the Czech Republic and in some selected foreign countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jiri Skolnik.pdfPlný text práce859,53 kBAdobe PDFView/Open
Skolnik-1.pdfPosudek vedoucího práce393,68 kBAdobe PDFView/Open
Skolnik-2.pdfPosudek oponenta práce434,87 kBAdobe PDFView/Open
Skolnik Jiri.pdfPrůběh obhajoby práce230,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.