Title: Okamžité zrušení pracovního poměru
Other Titles: Immediate termination of an employment relationship
Authors: Sentenský, Filip
Advisor: Janák Martin, JUDr.
Referee: Morávek Jakub, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52693
Keywords: pracovní právo;skončení pracovního poměru;okamžité skončení pracovního poměru;zaměstnanec;zaměstnavatel;neplatné skončení pracovního poměru
Keywords in different language: labour law;termination of an employment relationship;immediate termination of an employment relationship;employee;employer;invalidity of termination relationship
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem okamžitého zrušení pracovního poměru. Práce obsahuje základní pojmy, popisuje okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, včetně neplatného zrušení pracovního poměru a judikatury. Práce také obsahuje zahraniční exkurz, kde je porovnávána právní úprava okamžitého zrušení pracovního poměru se Slovenskem. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku a přispět k větší informovanosti a ochraně práv zaměstnanců a zaměstnavatelů.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the topic of immediate termination of employment. The thesis covers basic concepts and describes immediate termination of employment from the perspective of both the employee and employer, including invalid termination and case law. The thesis also includes a foreign excursion comparing the legal regulation of immediate termination of employment in Slovakia. The aim of the thesis is to provide a comprehensive overview of this issue and contribute to greater awareness and protection of the rights of employees and employers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Sentensky.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
Sentensky-2.pdfPosudek oponenta práce407,63 kBAdobe PDFView/Open
Sentensky-1.pdfPosudek vedoucího práce354,12 kBAdobe PDFView/Open
Sentensky Filip.pdfPrůběh obhajoby práce257,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.