Title: Trakční měnič pro projekt studentské elektroformule
Other Titles: Traction Power Converter for Electric Formula Student Project
Authors: Kadlec, Dominik Karel
Advisor: Štěpánek Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Streit Luboš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52877
Keywords: výkonový měnič;sic dioda;sic mosfet tranzistor;vektorové řízení;teplotní analýza;výkonové ztráty;teplota;střídač;teplotní výparník;synchronní motor s permanentními magnety;studentská e-formule
Keywords in different language: power converter;sic diode;sic mosfet transistor;vector control;temperature analysis;power loss;temperature;inverter;temperature evaporator;permanent magnet synchronous motor;student e-formula
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na návrh výkonového měniče pro projekt studentské e-formule. V teoretické části je popis systému měniče spolu s analytickými výpočty teplotní analýzy. V praktické části jsou simulační výpočty teplotní analýzy a teplotní analýza modelu teplotního výparníku v původním a experimentálním provedení. Praktická část dále obsahuje výsledky z měření na původním modelu teplotního výparníku.
Abstract in different language: The thesis focuses on the design of a power converter for a student e-formula project. The theoretical part includes a description of the inverter system along with analytical calculations for temperature analysis. The practical part includes simulation calculations of temperature analysis and temperature analysis of the evaporator model in original and experimental design. The practical part also contains results from measurements on the original temperature evaporator model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP -Trakcni menic pro projekt studentske elektroformule.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce59,1 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce61,47 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce41,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.