Title: Rekonstrukce trestného činu a osobnost Bernarda Spilsburyho
Authors: Straus, Jiří
Vavera, František
Citation: Právnické listy. 2023, č. 1, s. 12-14.
Issue Date: 2023
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: article
článek
URI: https://www.fpr.zcu.cz/cs/Research/law.html
http://hdl.handle.net/11025/52946
ISSN: 2533-736X
Keywords: rekonstrukce;trestní řád;důkazní prostředek;důkaz;Bernard Spilbury
Keywords in different language: reconstruction;criminal code;evidence;means of evidence;Bernard Spilbury
Abstract: Pojednání přibližuje specifický důkazní postup, který je podložen letitou praxí a ukotven právní úpravou, tedy rekonstrukci. Příspěvek pojednává o právní úpravě a samotné kriminalistické metodě rekonstrukce. Nejedná se o popis kriminalistický, ani o podrobný rozbor právní úpravy rekonstrukce. Pojednání má za cíl analyzovat a popsat tuto metodu z pohledu jejího vývoje a samotných počátků aplikace. Článek popisuje i osobnost Bernadra Spilsburyho, soudního lékaře, který se zasloužil o položení základů této kriminalistické metody. Dále se zaměřuje i na současné právní ukotvení a její využití.
Abstract in different language: This paper describes a specific evidentiary procedure, which is supported by years of practice and followed by legislation, meaning the reconstruction. It discusses the legislative regulations and the criminological method of reconstruction itself. The main aim of this article is to analyze and describe the methodology from its development perspective and beginnings much rather than being a description of legislation and criminalistics. The article also describes the personality of Bernard Spilsbury, the forensic doctor who laid down the foundations of this forensic method. The article also describes the current legislation in the field and its use.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KTR)
Číslo 1 (2023)
Číslo 1 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PL_1_2023_04.pdfPlný text266,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52946

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.