Title: Topografie Prags in den Texten der „letzten Prager deutschen Schriftstellerin“ Lenka Reinerová
Other Titles: Topografie Prahy v textech „poslední pražské německé spisovatelky“ Lenky Reinerové
Authors: Balcarová, Markéta
Citation: BALCAROVÁ, M. Topografie Prags in den Texten der „letzten Prager deutschen Schriftstellerin“ Lenka Reinerová. Germanoslavica. Časopis pro germánsko-slovanské studie, 2021, roč. 32, č. 2, s. 31-68. ISSN: 1210-9029
Issue Date: 2021
Publisher: Slovanský ústav AV ČR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/53025
ISSN: 1210-9029
Keywords: Pražská německá literatura;autor;sebestylizace;topografie;vzpomínky;paměť;Praha
Keywords in different language: Prager deutsche Literatur;Autor;Selbstinszenierung;Topographie;Erinnerung;Gedächtnis;Prag
Abstract: Die Erinnerungstexte Lenka Reinerovás, die für die letzte Prager deutsche Schriftstellerin gehalten wird, spielen oft in Prag, in der Heimatstadt der Autorin, durch die die Ich-Erzählerinnen nicht selten als literarische Flaneurinnen bummeln. Die Topografie Prags in den Texten Reinerovás weist dabei einheitliche Spezifika auf – außer der Thematisierung von Stadtvierteln, wo die Autorin lebte, oder von Orten, die einen anderen Zusammenhang mit ihrem Leben aufweisen, entlarvt die Autorin die Geschichte von mit deutsch schreibenden Prager Autoren zusammenhängenden Gebäuden und sie widmet ihre Aufmerksamkeit den ihnen gewidmeten Gedenktafeln und Denkmälern. Außerdem taucht in ihren Büchern immer wieder der Topos des Mythologischen taucht, der im Zusammenhang mit Prag als das grundlegende Merkmal des Phänomens der sog. Prager deutschen Literatur gilt. Die Topographie Prags in Reinerovás Büchern ist einerseits ein Sprungbrett für die Erinnerungen an die Jugend, an Freunde und vor allem an bekannte Persönlichkeiten aus den Reihen der deutsch schreibender Prager Autoren, anderseits wird die Beschreibung Prags für Reinerová zu einem Medium, das die Stilisierung der Autorin in die Rolle der sog. letzten Prager deutschen Autorin ermöglicht.
Vzpomínkové texty Lenky Reinerové, která je považována za poslední pražskou německou autorku, se často odehrávají v autorčině rodném městě Praze, kterým vypravěčky nezřídka procházejí jakožto literární flanér. Topografie Prahy v textech Reinerové přitom vykazuje jednotná specifika – vedle tematizace městských čtvrtí, kde autorka žila, nebo míst, která mají jinou souvislost s jejím životem, odhaluje autorka historii budov souvisejících s německy píšícími pražskými autory a všímá si pamětních desek a pomníků, které jsou jim věnované. Kromě toho se v knihách stále znovu objevuje topos mytična, který v souvislosti s Prahou platí za základní znak fenoménu tzv. pražské německé literatury. Topografie Prahy v knihách Reinerové je jednak odrazovým můstkem pro vzpomínky na mládí, na přátele a hlavně na známé osobnosti z řad německy píšících pražských autorů, jednak se ztvárnění Prahy pro Reinerovou stává médiem, které umožňuje autorčinu stylizaci do pozice tzv. poslední pražské německé autorky.
Rights: Plný text není přístupný
© Slovanský ústav AV ČR
Appears in Collections:Články / Articles (KGS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Reinerová_Topographie.pdf13,85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD