Title: Aplikace obecné právní úpravy právnických osob, právní úpravy korporací a právní úpravy spolků na společenství vlastníků jednotek
Other Titles: Application of the general legislation of legal entities, the legislation of corporations and the legislation of associations to condominium associations
Authors: Dvořák, Tomáš
Citation: DVOŘÁK, T. Aplikace obecné právní úpravy právnických osob, právní úpravy korporací a právní úpravy spolků na společenství vlastníků jednotek. Právní rozhledy, 2023, roč. 31, č. 10, s. 362-364. ISSN: 1210-6410
Issue Date: 2023
Publisher: C. H. Beck
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/53033
ISSN: 1210-6410
Keywords: právo;občanské právo;bytové spoluvlastnictví;společenství vlastníků jednotek
Keywords in different language: law;civil law;condominium;condominium associations
Abstract: Tento článek obsahuje výklad § 1221 ObčZ 2012. Věcně jde zde o otázku, které právní normy právní úpravy spolků jsou aplikovatelná na společenství vlastníků jednotek.
Abstract in different language: This article contains an interpretation of § 1221 of the Civil Code 2012. In essence, this is a question of which legal norms governing associations are applicable to condominium associations.
Rights: Plný text není přístupný.
© C. H. Beck
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD