Title: Dopady aktuální judikatury Nejvyššího soudu na práva a povinnosti stran smlouvy o dílo
Other Titles: Impact of the recent Supreme court case law on the rights and obligations of the parties of contract for work
Authors: Bernardinová, Veronika
Citation: BERNARDINOVÁ, V. Dopady aktuální judikatury Nejvyššího soudu na práva a povinnosti stran smlouvy o dílo. Obchodní právo, 2023, roč. 32, č. 2, s. 23-35. ISSN: 1210-8278
Issue Date: 2023
Publisher: Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/53037
ISSN: 1210-8278
Keywords: právo;občanské právo;závazkové vztahy;smlouva o dílo;judikatura
Keywords in different language: law;civil law;contractual relations;contract of work;case law
Abstract: Předmětem článku je rozbor vybrané judikatury Nejvyššího soudu týkající se závazkových vztahů (se zaměřením na smlouvu o dílo), rozbor jejich základní skutkové a právní podstaty a nastínění možných řešení aplikační praxe.
Abstract in different language: The author presents selected jurisprudence of the Supreme court which is falling into the rights and obligations of the parties of contract for work, discusses its basic factual and legal basic and outlines possible solutions to questinable issues of application practice.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
BERNARDINOVA_CLANEK.pdf8,42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53037

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD