Title: Umění v Terezíně - Terezín v umění
Other Titles: Art in Terezin - Terezin in art
Authors: Buchtová, Lenka
Advisor: Pokorová Markéta, Mgr. Ph.D.
Referee: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53085
Keywords: terezínské ghetto;umění;šoa;autentická literatura;karel fleischmann;otto weiss;hans günther adler;petr kien;ota reich;periodikum vedem;dětská opera brundibár;kabaret ať žije život;františek robert kraus;hana bořkovcová;dagmar hilarová;český jazyk a literatura
Keywords in different language: theresienstadt ghetto;art;shoah;authentic literature;karel fleischmann;otto weiss;hans günther adler;petr kien;ota reich;literary magazine vedem;children's opera brundibár;cabaret ať žije život;františek robert kraus;hana bořkovec;dagmar hilar;czech language and literature
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá reflexí problematiky sběrného tábora Terezín v umění, zvláště pak v literatuře. Cílem práce je vytvořit ucelený obraz o terezínském ghettu, o umění v něm vznikajícím a o literatuře, ve které se promítají prožitky z tohoto místa. Zvláštní pozornost je věnována literatuře, ve které se odrážejí vlastní prožitky a zkušenosti spisovatelů, jež prošli Terezínem. Stěžejní jsou tituly A přiveď zpět naše roztroušené od Františka Roberta Krause, Píšu a sešit mi leží na kolenou od Hany Bořkovcové a Nemám žádné jméno od Dagmar Hilarové. V poslední části práce sledujeme ukotvení tématu Terezín ve výuce českého jazyka a literatury, jelikož se domníváme, že pokud budou žáci v tomto směru vzděláváni, dokážeme snad předejít opakování těchto hrůz.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with a reflection of problematics of Theresienstadt Ghetto in art, especially then in a literature. The main aim of the thesis is to create a comprehensive picture about this ghetto, about art originating inside it and literature, inside which are experiences projected from this place. The extra attention is devoted to literature, in which own experiences and experiences of writers, who came through the Theresienstadt Ghetto, have been reflected. The main titles are A přiveď zpět naše roztroušené from František Robert Kraus, Píšu a sešit mi leží na kolenou from Hana Bořkovec and Nemám žádné jméno from Dagmar Hilar. In the last part of the thesis, we follow how the topic Theresienstadt Ghetto is being incorporated in teaching of a subject Czech language and literature as we think that if students will be taught in this way of education, we can prevent the repetition of these frightening events.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Buchtova.pdfPlný text práce936,25 kBAdobe PDFView/Open
2023_buchtova_pokorova.pdfPosudek vedoucího práce357,52 kBAdobe PDFView/Open
2023_buchtova_stanek.pdfPosudek oponenta práce368,04 kBAdobe PDFView/Open
2023_buchtova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce49,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53085

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.