Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFranta David, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorHolá, Terezie
dc.contributor.refereeNovotný Jiří, Mgr.
dc.date.accepted2023-6-16
dc.date.accessioned2023-08-02T10:41:51Z-
dc.date.available2022-1-4
dc.date.available2023-08-02T10:41:51Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-3-22
dc.identifier91066
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53087-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá pohádkami a pověstmi z Klatovska a jejich využitím na 1. stupni základní školy v regionu. V prvních šesti kapitolách práce jsou vysvětleny pojmy literatura pro děti a mládež, lidová slovesnost, pověst a pohádka, je zde popsána problematika sběru lidových pohádek a pověstí, poslední z těchto kapitol se pak zabývá literárními adaptacemi lidových pohádek a pověstí pro děti a mládež. V sedmé kapitole je vymezena oblast Klatovska a jsou zde nastíněny způsob života a lidová kultura na Klatovsku. Další z kapitol pojednává o literární historii tohoto regionu. Devátá kapitola je přehledem pohádek a pověstí z Klatovska a publikací, ve kterých byly uveřejněny. V poslední kapitole diplomové práce je předložen návrh projektového dne zaměřeného na využití těchto pohádek a pověstí. Jsou zde popsány jednotlivé výukové aktivity, jejich realizace a reflexe celého projektového dnecs
dc.format89 s., xxv s. (173 548 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectlidová slovesnostcs
dc.subjectpověstics
dc.subjectpohádkycs
dc.subjectklatovsko (česko)cs
dc.subjectliteratura pro děti a mládežcs
dc.subjectregionální literaturacs
dc.subjectprojektová výukacs
dc.titlePohádky a pověsti z Klatovska a jejich využití na 1. stupni základních škol v regionucs
dc.title.alternativeFairy tales and legends from the Klatovy region and their use at the 1st grade of primary school in the regionen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with fairy tales and legends from the Klatovy region and their use at the 1st grade of primary school in the region. The terms literature for children and youth, folk literature, legend and fairy tale are described in the first four chapters. The way the fairy tales were collected is written down in the fifth chapter. Literary adaptations of folk tales and legends for children and youth is dealt with in the sixth chapter. Klatovy region and its culture are defined in the next chapter. The chapter that follows analyses the literary history of the region. Fairy tales and legends from the Klatovy region are examined in the ninth chapter. The project day on the topic of Fairy tales and legends from our region is described in the last chapter of this thesis. This chapter also contains the implementation of this project and the evaluation of its results.en
dc.subject.translatedfolk literatureen
dc.subject.translatedlegendsen
dc.subject.translatedfairy talesen
dc.subject.translatedklatovy region (czechia)en
dc.subject.translatedchildren's and juvenile literatureen
dc.subject.translatedregional literatureen
dc.subject.translatedproject method in teachingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hola Terezie.pdfPlný text práce5,5 MBAdobe PDFView/Open
2023_hola_franta.pdfPosudek vedoucího práce459,05 kBAdobe PDFView/Open
2023_hola_novotny.pdfPosudek oponenta práce367,55 kBAdobe PDFView/Open
2023_hola_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce36,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.