Title: Cizojazyčné prvky v českých textech z komunikační oblasti počítačových a mobilních her
Other Titles: Foreign Language Elements in Czech Texts Focused on Communication Field of Computer and Mobile Games
Authors: Horová, Hana
Advisor: Písková Růžena, Mgr. Ph.D.
Referee: Málková Jitka, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53090
Keywords: slovotvorba;sociolekt;počítačové hry;mobilní hry
Keywords in different language: word formation;sociolect;computer games;mobile games
Abstract: Předmětem této práce jsou cizojazyčné prvky v českých textech z komunikační oblasti počítačových a mobilních her. Hlavním cílem bylo excerpovat dostatečný jazykový materiál ke zkoumání těchto prvků. V práci analyzujeme získaný jazykový materiál a zároveň se zaměřujeme na charakteristiku nejhranějších her. Získaný soubor lexikálních jednotek jsme využili ve výuce českého a anglického jazyka na druhém stupni základních škol. Součástí práce je abecední seznam excerpovaných slov.
Abstract in different language: The subject of this thesis is Foreign Language Elements in Czech Texts Focused on the Communication Field of Computer and Mobile Games. The main aim was to excerpt sufficient language material to analyse these elements. In this work, we analyse the acquired language material. We also focus on the characteristics of the most played games. The obtained set of lexical units was used in Czech and English language classes at the second level of primary schools. An alphabetical list of excerpted words is integral to this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Horova_Diplomova prace.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
2023_horova_piskova.pdfPosudek vedoucího práce442,19 kBAdobe PDFView/Open
2023_horova_malkova.pdfPosudek oponenta práce297,41 kBAdobe PDFView/Open
2023_horova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce74,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53090

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.