Title: Vývoj ošetřovatelské péče u salmonelových onemocnění
Other Titles: Development nurse care near disorder salmonellas
Authors: Kohoutová, Romana
Advisor: Virtová, Svatava
Referee: Loudová, Soňa
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5317
Keywords: hygiena;průjem;práce sestry;ošetřovatelská péče;dezinfekce;zdroj nákazy;dietní opatření
Keywords in different language: hygiene;dierrhea;nurse work;nursing care;disinfection;source of infection;dietary measures
Abstract: V úvodu své práce rozebírám historii popsanou v literatuře přibližně od dob středověku a postupuji až po současnost. Zabývám se hlavně srovnáváním historie se současností ve vývoji ošetřovatelské péče u pacientů s průjmovými diagnózami. V následujících částech práce poukazuji na vývoj ošetřovatelství doplněný o poznatky z mé současné praxe a pramenů literatury.
Abstract in different language: At thebeginningof my thesis I analyzethehistorydescribed in theliteraturefromtheMiddleAgesproceeding to thepresent. I dealmainlywithcomparingthe past and presentofnursing care developmentforpatientswithdiarrhealdiseases. Thefollowingsectionsofthis study point out on theadvancementofnursingsupplemented by knowledgefrom my currentpractice and literaturesources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romana Kohoutova bakalarsky prace1.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Kohoutova.jpgPosudek vedoucího práce114,04 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Kohoutova.zipPosudek oponenta práce220,57 kBZIPView/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Kohoutova.jpgPrůběh obhajoby práce113,75 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.