Title: Využití programovatelných logických automatů ve vzdělávání \nl{}na druhém stupni základní školy
Other Titles: The use of programmable logic controllers in education at the second stage of primary school
Authors: Knetl, Jan
Advisor: Moc Pavel, Mgr.
Referee: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53283
Keywords: plc;pneumatický válec;automatizace;didaktický panel;programování
Keywords in different language: plc;pneumatic cylinder;automation;didactic panel;programming
Abstract: Bakalářská práce se věnuje využití programovatelných logických automatů ve vzdělávání na druhém stupni základní školy. Využití PLC ve vzdělávání bude aplikováno prostřednictvím didaktického panelu. Proto se práce dále zaměřuje na návrh didaktického panelu a jeho následnou realizaci. Práce přináší zadání úkolů, které budou žáci vykonávat na didaktickém panelu.
Abstract in different language: The bachelor thesis is devoted to the use of programmable logic controllers in education at the second grade of primary school. The use of PLCs in education will be applied through a didactic panel. Therefore, the thesis further focuses on the design of the didactic panel and its subsequent implementation. The thesis provides the assignment of tasks that the students will perform on the didactic panel.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Knetl Bakalarska prace 2023.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce59,04 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce54,8 kBAdobe PDFView/Open
Honzik-protokol.pdfPrůběh obhajoby práce268,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53283

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.