Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHlaváček Petr, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorSluková, Barbora
dc.contributor.refereeMorávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.date.accepted2023-6-13
dc.date.accessioned2023-08-02T10:43:18Z-
dc.date.available2022-6-15
dc.date.available2023-08-02T10:43:18Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-4-28
dc.identifier92165
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53300-
dc.description.abstractSvou bakalářskou práci jsem zaměřila na téma Česko a Evropa v politickém myšlení Václava Havla jako prezidenta republiky (1989 až 2003). Konkrétně se věnuji jeho reflexi postavení Československa a Česka v rámci Evropy. Práce má několik hlavních kapitol. V první části se zaměřuji na jeho rodinu, život a studia. Následně se věnuji tématu divadelní činnosti, postoji k režimu a době strávené ve vězení. Dále se zaměřuji na jeho politické myšlení nejen v rámci Československa, ale později i České republiky. Práce se věnuje tématu vztahu země s Evropu a světem. Zaměřuji se na okolnosti, které zapříčinily změnu politických úsudků prezidenta a ovlivnily samotné jednání Václava Havla.cs
dc.format49 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectváclav havelcs
dc.subjectpolitické myšlenícs
dc.subjectevropacs
dc.subjectčeskoslovenskocs
dc.subjectčeská republikacs
dc.subjectprezidentcs
dc.subject1989-2003cs
dc.subjectdemokraciecs
dc.subjectcharta 77cs
dc.titleČesko a Evropa v politickém myšlení Václava Havla jako prezidenta republiky (1989 až 2003)cs
dc.title.alternativeThe Czechia and Europe in the Political Thought of Václav Havel as President of the Republic (1989 to 2003)en
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programObčanská výchova se zaměřením na vzdělávání
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedI focused my bachelor's thesis on the topic of the Czechia and Europe in the political thinking of Václav Havel as president of the republic (1989 to 2003). Specifically, I focus on his reflection on the position of Czechoslovakia and the Czech Republic within Europe. The work has several main chapters. In the first part, I focus on his family, life and studies. Subsequently, I deal with the topic of theatrical activity, attitude towards the regime and the time spent in prison. I also focus on his political thinking not only within Czechoslovakia, but later also in the Czech Republic. The thesis deals with the topic of the country's relationship with Europe and the world. I am focusing on the circumstances that caused a change in the president's political judgments and influenced Václav Havel's actions themselves.en
dc.subject.translatedvaclav havelen
dc.subject.translatedpolitical thoughten
dc.subject.translatedeuropeen
dc.subject.translatedczechoslovakiaen
dc.subject.translatedczech republicen
dc.subject.translatedpresidenten
dc.subject.translated1989-2003en
dc.subject.translateddemocracyen
dc.subject.translatedcharter 77en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
slukova-BP.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
Slukova Barbora O.pdfPosudek oponenta práce106,45 kBAdobe PDFView/Open
Slukova Barbora V.jpgPosudek vedoucího práce101,06 kBJPEGView/Open
Slukova Barbora P.pdfPrůběh obhajoby práce49,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.