Title: Analýza a porovnání britského bulvárního a seriózního tisku
Other Titles: Analysis and comparison of British tabloid and serious press
Authors: Reitmaier, Pavel
Advisor: Tollet William Andrew, Bc. et Mgr. M.Litt.
Referee: Lancová Klára, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53379
Keywords: bulvární tisk;seriózní tisk;the sun;the guardian;noviny;analýza;srovnání
Keywords in different language: tabloid press;serious press;the sun;the guardian;newspapers;analysis;comparison
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá jazykovými, stylistickými a obsahovými charakteristikami britských seriózních a bulvárních novin se zaměřením na deníky The Guardian a The Sun, které reprezentují protichůdné politické ideologie. Analýzou a porovnáním těchto charakteristik se práce snaží pochopit různé novinářské přístupy a jejich možný vliv na vnímání zpráv čtenáři. Práce je rozdělena do pěti částí: úvod, teoretická část, metoda analýzy, praktická část a závěr. Zjištění zdůrazňují rozdíly ve stylu psaní, jazyce, tónu a podání informací mezi seriózními a bulvárními novinami.
Abstract in different language: This undergraduate thesis examines the linguistic, stylistic, and content-related characteristics of British serious and tabloid newspapers, with a particular focus on The Guardian and The Sun, which represent opposing political ideologies. By analyzing and contrasting these characteristics, the research seeks to comprehend the various journalistic approaches and how they may affect the perceptions of news by readers. The thesis is divided into five sections: introduction, theoretical background, method of analysis, practical part, and conclusion. The findings emphasize differences in writing style, language, tone, and information presentation between serious and tabloid newspapers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_finalniverze.pdfPlný text práce13 MBAdobe PDFView/Open
Scan_pos_opon_Lan_Reitmaier.pdfPosudek oponenta práce47,39 kBAdobe PDFView/Open
Scan_pos_ved_Toll_Reitma.pdfPosudek vedoucího práce46,24 kBAdobe PDFView/Open
Scan_Prubeh_Reitmaier.pdfPrůběh obhajoby práce328,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53379

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.