Title: Hudební vzdělávání dětí se zrakovým postižením
Other Titles: Educating visually impaired children in music
Authors: Svobodová, Štěpánka
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Vičar Jan, Prof. PhDr. MgA. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53549
Keywords: hudba;hudební výchova;nevidomí
Keywords in different language: music;music education;blindness
Abstract: Práce se zabývá problematikou nevidomých lidí, zvláště hudebním vzděláním. Cílem práce je blíže se seznámit s problematikou zrakově postižených žáků a získané teoretické poznatky doplnit o praktické pozorování vyučovacího procesu na dvou vybraných školách. Pozorování proběhlo na Škole Jaroslava Ježka a Konzervatoři a střední škole Jana Deyla. Formou analýzy odborné literatury a osobním pozorování vyučovacího procesu na vybraných školách jsem dospěla k závěru, že získané teoretické poznatky jsou využívány v praktické výuce. Při výzkumu jsem také narazila na nedostatek regulačních pokynů a směrnic v hudební výuce zrakově postižených dětí.
Abstract in different language: My Bachelor's thesis focuses on people with impaired vision, parvcularly in music educavon. My thesis aimed to invesvgate and understand the educavon problems of subjects with complete or parval vision loss. Furthermore, I sought to expand my theorevcal knowledge with pracvcal experience gained at two relevant selected insvtutes. My observavon was School at the Jaroslav Ježek and Jan Deyl Conservatory and High School for the Visually Impaired. Based on the analyses of relevant sources and personal experience with educavon processes at the insvtutes menvoned above, I have concluded that the acquired theorevcal knowledge is used in pracvcal teaching. However, I also encountered a lack of regulatory guidelines in the music educavon of visually impaired children compared to those established for non-impaired music students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Svobodova .pdfPlný text práce5,35 MBAdobe PDFView/Open
Svobodova_BP_oponent_23.pdfPosudek oponenta práce119,07 kBAdobe PDFView/Open
SVOBODOVA_BP_vedouci_Sla_23.pdfPosudek vedoucího práce153,39 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Svobodova.pdfPrůběh obhajoby práce50,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53549

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.