Title: Tréma při zpěvu a jak s ní pracovat
Other Titles: Tremors while singing and how to work with it
Authors: Brunnerová, Adéla
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53551
Keywords: tréma;tréma při zpěvu;úzkost;stres;zpěv;veřejný pěvecký výstup
Keywords in different language: stage fright;singing stage fright;anxiety;stress;singing;public singing performance
Abstract: Bakalářská práce se zabývá trémou při zpěvu, jejím zákonitostem, projevům a příčinám vzniku. Práce je zaměřena hlavně na metody a techniky práce s trémou. Na způsoby jejího předcházení je zaměřen výzkum, který je dále zaměřen na otázku intenzity trémy u respondentů (studentů hudby a zpěvu).
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with stage fright during singing, its laws, manifestations, and causes. The thesis mainly focuses on methods and techniques for working with stage fright. The research focuses on preventing stage fright, which further concentrates on the intensity of stage fright in respondents (students studying music and singing).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trema pri zpevu a jak s ni pracovat.pdfPlný text práce834,08 kBAdobe PDFView/Open
BRUNNEROVA_BP_vedouci_Sla_2023.pdfPosudek vedoucího práce126,63 kBAdobe PDFView/Open
Brunnerova_BP_oponent_Fei_2023.pdfPosudek oponenta práce181,03 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Brunne.pdfPrůběh obhajoby práce39,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53551

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.