Title: Rytmus a tělo jako východisko pro hudebně pohybový rozvoj dětí předškolního věku
Other Titles: Rhythm and body as a base of melodical-movement development of preschool children
Authors: Burešová, Natálie
Advisor: Růžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
Referee: Vičar Jan, Prof. PhDr. MgA. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53552
Keywords: předškolní věk;rytmus;hudba;pohyb;hra na tělo;hudebně pohybový rozvoj;instrumentální činnosti;improvizace;nástroje orffova instrumentáře
Keywords in different language: preschool age;rhythm;music;movement;body percussion;musical-movement development;instrumental activity;improvisation;orff musical instruments
Abstract: Bakalářská práce se zabývá hudebně pohybovým rozvojem dětí předškolního věku. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se nachází podrobné vysvětlení pojmu rytmus ve všech možných významech a obsaženy jsou i jeho základní složky a popis hudebně výrazových prostředků. V této části se také objevuje popis hudebního i motorického vývoje dětí a propojení hudby s pohybem těla pomocí hry na tělo, pohybové improvizace a tance. V praktické části se zaměřujeme na vytvoření hudebně pohybových činností pro děti v předškolním věku, které jsou následně realizovány a reflektovány.
Abstract in different language: The main aim of this bachelor thesis is to elaborate on the melodic-movement development of preschool children. The thesis is divided into a theoretical and a practical part, The theoretical part contains a detailed definition of the concept of rhythm in all its possible meanings and emphasizes also its fundamental components as well as a description of musical means of expression. In such part, the author included characterization of children's melodic and motor skills development and its connection between music and motion through body percussion, movement improvisation, and dance. The practical part focuses on creating musical-movement activities for preschool children, which are subsequently implemented and reflected.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_BURESOVA_NATALIE.pdfPlný text práce7,64 MBAdobe PDFView/Open
Buresova_BP_vedouci_Ru_2023.pdfPosudek vedoucího práce326,52 kBAdobe PDFView/Open
Buresova_BP_oponent_Vi_23.pdfPosudek oponenta práce117,78 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Buresova.pdfPrůběh obhajoby práce45,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53552

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.