Title: Dechová kapela Nýřaňanka
Other Titles: The brassband Nýřaňanka
Authors: Šlaufová, Eva
Advisor: Mandysová Daniela, Doc. PaedDr.
Referee: Vičar Jan, Prof. PhDr. MgA. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53554
Keywords: dechová hudba;nýřany;dechová kapela nýřaňanka;hornická dechová kapela;historie
Keywords in different language: brass music;nýřany;brass band nýřaňanka;miners brass band;history
Abstract: Bakalářská práce zaznamenává vznik a vývoj Dechové kapely Nýřaňanka, pojednává také o významných osobnostech, které jsou s tou kapelou spojeny. Bakalářská práce je rozdělena do 4 celků. První část práce pojednává o historii, změnách ve vedení, o významné osobnosti Vladimíra Vaniše a o současnosti celé kapely. Ve druhé části jsou sepsané akce a příležitosti, které se kapele dostávají, a na kterých může pravidelně vystupovat. Třetí část práce je věnována pamětníkům kapely a ve čtvrté části jsou pak sepsány rozhovory s některými ze současných členů kapely.
Abstract in different language: This thesis encompasses the formation of the Nýřaňanka brass band and its development, and prominent people connected to the band. The thesis is divided into four parts. The first part focuses on the history of the band, changes in management, the key figure of Vladimír Vaniš and the current state of the band. The second part lists all the events and places the band regularly plays at. The third part is dedicated to the contemporary witnesses of the band and the fourth part describes all the interviews conducted with current members of the band.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SlaufovaEva_BakalarskaPrace_2023.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
SLAUFOVA_hodnoceni_BP_Ma_23.pdfPosudek vedoucího práce148,23 kBAdobe PDFView/Open
Slaufova_BP_oponent_Vi_23.pdfPosudek oponenta práce120,72 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Slaufova.pdfPrůběh obhajoby práce53,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53554

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.