Title: Pěvecký sbor Šumavan a jeho místo v hudebním životě Klatov na počátku nového tisíciletí
Other Titles: Sumavan choir and its place in the musical life of Klatovy at the beginning of the new millennium
Authors: Schneedörflerová, Viktorie
Advisor: Aschenbrenner Vít, Doc. Mgr. Ph.D.
Referee: Vičar Jan, Prof. PhDr. MgA. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53557
Keywords: pěvecký sbor šumavan;drahomíra hostýnková;jaroslav pleticha;repertoár;struktura zkoušek;koncerty;soutěže;zahraniční zájezdy
Keywords in different language: sumavan choir;jaroslav pleticha;drahomíra hostýnková;repertoire;rehearsal structure;concerts;competitions;foreign tours
Abstract: Má bakalářská práce si klade za cíl porovnání činnosti pěveckého sboru Šumavan pod vedením Drahomíry Hostýnkové a Jaroslava Pletichy. Bakalářská práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola obsahuje popis pěveckého sboru od historie až do současnosti. Druhá a třetí kapitola patří jednotlivým sbormistrům - Drahomíře Hostýnkové a Jaroslavu Pletichovi, kde je dopodrobna rozebrán repertoár, koncertní činnost, struktura zkoušek, soutěže a zahraniční zájezdy. Čtvrtá kapitola je věnována pamětníkům sboru, kteří popsali činnost sboru pod Drahomírou Hostýnkovou a Jaroslavem Pletichou. Poslední, pátá, kapitola, též nazvaná jako praktická část bakalářské práce, obsahuje podrobné porovnání činnosti sboru pod jednotlivými sbormistry.
Abstract in different language: My bachelor thesis aims to compare the activities of the Šumavan choir under the direction of Drahomíra Hostýnková and Jaroslav Pleticha. The bachelor thesis is divided into five chapters. The first chapter contains a description of the choir from history to the present. The second and third chapters belong to the individual choirmasters - Drahomíra Hostýnková and Jaroslav Pleticha, where the repertoire, concert activities, rehearsal structure, competitions and foreign tours are discussed in detail. The fourth chapter is devoted to the choir's memorabilia, which describes the choir's activities under Drahomíra Hostýnková and Jaroslav Pleticha. The last, fifth, chapter, also called the practical part of the bachelor thesis, contains a detailed comparison of the choir's activities under the individual choirmasters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Schneedorflerova Viktorie.pdfPlný text práce5,23 MBAdobe PDFView/Open
Schnedorflerova_BP_vedouci_ VA_23.pdfPosudek vedoucího práce148,15 kBAdobe PDFView/Open
Schneedorflerova_BP_oponent_Vi_23.pdfPosudek oponenta práce120,93 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Schnee.pdfPrůběh obhajoby práce49,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.