Title: 20 let činnosti orchestru TREMOLO na ZUŠ Třemošná
Other Titles: 20 years of the TREMOLO orchestra at the Třemošná elementary art school
Authors: Bártová, Denisa
Advisor: Mandysová Daniela, Doc. PaedDr.
Referee: Aschenbrenner Vít, Doc. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53559
Keywords: žákovský orchestr;orchestr tremolo;dalibor bárta;třemošná (česko);základní umělecká škola;historie orchestru tremolo;výzkum;dotazník
Keywords in different language: student orchestra;orchestra tremolo;dalibor bárta;třemošná (czechia);elementary art school;the history of the tremolo orchestra;research;questionnaire
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá historií orchestru TREMOLO, který působí již dvacet let při základní umělecké škole v Třemošné. Práce je rozdělena do dvou částí. První část krátce shrnuje historii základní umělecké školy, kompletně rozebírá historii orchestru od jeho počátků k současnosti. Dále vybírá nejvýznamnější koncerty, mapuje život dirigenta Dalibora Bárty a spolupráci orchestru s významnými skladateli a osobnostmi hudební kultury. Výzkumná část práce si klade za cíl zjistit úroveň kulturního povědomí u žáků základní školy v Třemošné s důrazem na regionální témata. Jedním z dílčích cílů bylo zjistit, zda žáci této školy znají orchestr TREMOLO na základě jeho dosavadních úspěchů.
Abstract in different language: This thesis focuses on the history of the TREMOLO orchestra, which has been active for twenty years at the primary art school in Třemošná. The thesis is divided into two parts. The first part briefly summarizes the history of the primary art school and comprehensively analyses the history of the orchestra from its beginnings to the present day. Furthermore, it selects the most significant concerts, maps the life of conductor Dalibor Bárta, and the orchestra's collaboration with important composers and personalities of musical culture. The research part of the thesis aims to determine the level of cultural awareness among primary school students in Třemošná, with an emphasis on regional topics. One of the specific objectives was to determine whether the students of this school are familiar with the TREMOLO orchestra based on its past successes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartova_Denisa_DP.pdfPlný text práce9,83 MBAdobe PDFView/Open
BARTOVA_DP_vedouci_Ma_23.pdfPosudek vedoucího práce226,98 kBAdobe PDFView/Open
Bartova_DP_oponent_AS_23.pdfPosudek oponenta práce149,79 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Bartlova.pdfPrůběh obhajoby práce51,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.