Title: Odraz svátků a tradic v hudební výchově na 1. stupni
Other Titles: Reflection of holidays and traditions in music education in primary school
Authors: Vrtišková řezáčková, Jana
Advisor: Růžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
Referee: Kodejška Miloš, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53567
Keywords: hudební výchova;tradice;svátky;hudební aktivity;učebnice hudební výchovy;1. stupeň základní školy
Keywords in different language: music education;traditions;holidays;music activities;music education textbook;1st grade elementary school
Abstract: Diplomová práce se zabývá odrazem svátků a tradic v hudební výchově na 1. stupni základní školy. První kapitola se věnuje významu svátků a tradic ve výuce. Druhá kapitola popisuje svátky a zvyky tradičního lidového roku a jejich propojení s hudbou. Třetí kapitola vyhodnocuje možnosti využití učebnic hudební výchovy při oslavách svátků a tradic v hodinách hudební výchovy. Návrhy příprav k oslavám vybraných svátků během školního roku spolu s jejich reflexí uvádí čtvrtá kapitola práce.
Abstract in different language: The thesis deals with the reflection of holidays and traditions in music education at the first stage of primary school. The first chapter of the thesis discusses the importance of holidays and traditions in the teaching of music. The second chapter describes the holidays and customs of the traditional folk year and their connection to music. The third chapter evaluates the possibilities of using music education textbooks in celebrating holidays and traditions in music education classes. Suggestions for preparing celebrations of selected holidays during the school year, along with reflections, are given in Chapter Four.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ODRAZ SVATKU A TRADIC V HUDEBNI VYCHOVE NA 1. STUPNI_Vrtiskova Rezackova Jana.pdfPlný text práce11,14 MBAdobe PDFView/Open
Vrtiskova Rezackova_DP_vedouci_Ru_2023.pdfPosudek vedoucího práce218,21 kBAdobe PDFView/Open
Vrtiskova Rezacova_DP_oponent_Ko_23.pdfPosudek oponenta práce162,06 kBAdobe PDFView/Open
ObhajobyVrtis..pdfPrůběh obhajoby práce41,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53567

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.