Title: Ultrazvuk plic při akutních stavech – kazuistiky
Other Titles: Ultrasound of the lungs in acute conditions - case reports
Authors: Romanko, Igor
Hess, Zdeněk
Citation: ROMANKO, I. HESS, Z. Ultrazvuk plic při akutních stavech – kazuistiky. Svět praktické medicíny, 2023, roč. 5, č. 3, s. 57-60. ISSN: 2694-8516
Issue Date: 2023
Publisher: ČLS JEP, Axonite
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/53884
ISSN: 2694-8516
Keywords: sonografie;ultrazvuk;plíce;akutní stavy;kazuistiky
Keywords in different language: sonography;ultrasound;lungs;acute conditions;case reports
Abstract: Ultrazvukové vyšetření plic je neinvazivní vyšetření, které může ulehčit diagnostiku a léčbu akutní, ale i chronické dušnosti. Při dostupnosti přístroje ho lze využít k vyšetření u lůžka oběhově a ventilačně nestabilních pacientů. Přínosné může být pro primární péči i urgentní medicínu. V článku prezentujeme několik krátkých kazuistik, na kterých demonstrujeme použití pro diagnostiku i léčbu.
Abstract in different language: Ultrasound examination of the lungs is a non-invasive examination that can facilitate the diagnosis and treatment of acute as well as chronic shortness of breath. When the machine is available, it can be used for bedside examination of circulatory and ventilatory unstable patients. It can be beneficial for primary care and emergency medicine. In this article, we present several short case reports to demonstrate its use for diagnosis and treatment.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům
© ČLS JEP, Axonite
Appears in Collections:Články / Articles (KFE)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53884

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD