Title: Testování hudebních schopností a dovedností budoucích učitelů hudby, hudební výchovy a učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Other Titles: Testing of musical skills and abilities of future music teachers and primary school teachers
Authors: Rous, Jakub
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Gvozdevskaia Galina, Kandid.pedagogických věd
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54087
Keywords: hudební schopnosti;testování hudebních schopností;hudební psychologie;hudebněpsychologický výzkum;hudební výchova;hudba;1. stupeň zš
Keywords in different language: musical abilities;testing musical abilities;musical psychology;musical psychology research;musical education;music;primary education
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku testování hudebních schopností. Přináší stručný pohled na hudebněpsychologickou terminologii a metodologii testování a představuje dva výzkumy provedené v roce 2023 na studentech Katedry hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.
Abstract in different language: This diploma thesis focus on testing musical abilities problematics. It summarizes musical psychology terminology and methodology of testing and describes two researches that were conducted in 2023 with students of the Musical Education and Culture department of the Faculty of Pedagogy at the University of West Bohemia in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Testovani hudebnich schopnosti a dovednosti budoucich ucitelu hudby, hudebni vychovy a ucitelstvi pro 1. stupen ZS.pdfPlný text práce7,35 MBAdobe PDFView/Open
Rous_DP_vedouci_Sla_2023.pdfPosudek vedoucího práce125,1 kBAdobe PDFView/Open
Rous_DP_oponent_Gv_2023.pdfPosudek oponenta práce119,81 kBAdobe PDFView/Open
RousJ.pdfPrůběh obhajoby práce48,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.