Title: Odchylky při psaní písmen v 1. ročníku ZŠ
Authors: Dusíková, Darina
Advisor: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Franta David, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54191
Keywords: písanka;vázané písmo;počáteční psaní;grafomotorika;odchylky při psaní
Keywords in different language: writing book;bound writing;initial writing;graphomotor skills;deviations in writing
Abstract: Odchylky v počátečním psaní a s tím související grafomotorika jsou hlavním obsahem této diplomové práce. Konkrétně se pak práce zabývá tématem nácviku vázaného písma jak teoreticky, tak prakticky. Zkoumán je vznik, vývoj, i dílčí kategorizace písma. Dále vývoj a důležitost grafomotoriky dětí v předškolním věku.
Abstract in different language: Deviations in initial writing and related graphomotor skills are the main content of this thesis. Specifically, the work deals with the topic of practicing bound writing both theoretically and practically. The origin, development, and partial categorization of the font are examined. Furthermore, the development and importance of graphomotor skills of children in preschool age.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dusikova_DP_fin.pdfPlný text práce4,77 MBAdobe PDFView/Open
2023_dusikova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce416,84 kBAdobe PDFView/Open
2023_dusikova_franta.pdfPosudek oponenta práce557,11 kBAdobe PDFView/Open
2023_dusikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce137,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.